IV. Magyarországi Fotoszintézis Találkozó

2001. május 7-8.

MTA Szegedi Biológiai Központ

Program

Május 7.

Elnök: Vass Imre

1000 - 1030 Szigeti Zoltán

A fluoreszcencia leképezés lehetőségei stresszelt növényi szervek vizsgálatában

1030 - 1100 Lehoczki Endre

A fotoszintézis fényintenzitás-függő folyamatainak vizsgálata gyomnövények D1 protein mutáns és vad biotípusban

1100 - 1130 Hideg Éva

A kettes fotokémiai rendszer fotoinhibiciója során keletkező szingulett oxigén azonosítása in vivo

1130 - 1200 Kávé

Elnök: Szigeti Zoltán

1200 - 1230 Böddi Béla

A fejletlen etioplasztiszok szerepe a sötétben fejlődött szárak fényérzékelésében

1230 - 1300 Sárvári Éva

A klorofill-proteinek szerveződése stresszkörülmények közt

1300 - 1330 Garab Győző

Az LHCII reverzibilis szerkezetváltozásainak természete, fizikai mechanizmusa és lehetséges szerepe a növények fényadaptációjában

1330 - 1400 Ebéd

Elnök: Böddi Béla

1400 - 1530 Poszter szekció

1530 - 1600 Gombos Zoltán

A foszfatidilglicerol szerepe a fotoszintetikus folyamatokban

1600 - 1630 Váradi Gyula

Xantofill-ciklus és a fluoreszcencia kioltás megváltozása fényfüggő korai eseményekre enged következtetni Paraquat-kezelt rezisztens betyárkóróban

1630 - 1700 Nagy László

Fotoakusztika a fotoszintéziskutatásban

1700 - 1730 Kávé

1730 - 1800 Kovács Kornél

Május 8.

Elnök: Garab Győző

900 - 930 Tuba Zoltán

Hazai fátlan növénytársulatok állomány térléptékű fotoszintézise és kapcsolata a földi szén-körforgással

930 - 1000 Csintalan Zsolt

Mohafajok klorofill fluoreszcencia sajátosságai és kiszáradással szembeni tűrőképessége

1000 - 1030 Kalapos Tibor

Klorofill - a fluoreszcencia paraméterek változatossága hazai természetes pusztagyepeken

1030 - 1100 Kávé

Elnök: Tuba Zoltán

1100 - 1130 Kálmán László

Bakteriális reakciócentrumokban megvalósított tirozin-oxidáció protolitikus folyamatai

1130 - 1200 Vass Imre

A fotoszintetikus apparátus UV-indukált károsításának mehcnizmusai

1200 - 1230 Máté Zoltán

A psbA gének kifejeződésének vizsgálata UV-B kezelt cianobaktérium sejtekben a luciferáz riporter alkalmazásával

1230 - Ebéd