8.

 

Klímaváltozás Európában? Az UV-B sugárzás hatása a szőlő fotoszintézisére

 

Bálo B.1, Váradi Gy.2, Hideg É.3, Turcsányi E.3, Zsófi Zs.1 és Vass I.3

1FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, 3301 Eger, Pf. 83.

2FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, 6001 Kecskemét, Kisfái 182.

3MTA Szegedi Biológiai Központ, Növénybiológia Intézet, 6701 Szeged, Pf. 521.

 

Az európai borvidékek makroklímájában várhatóan bekövetkező változások jelentős hatással lesznek a ma termesztett szőlőfajták összetételére és megoszlására. Modell-számítások szerint a csapadékeloszlás változása érinteni fogja Európa jelentős részét, ami a száraz periódusok időtartamának megnövekedésében, valamint a szélsőséges eloszlásban nyilvánul meg. Komplexebb klíma-tanulmányok (Madronich et al., 1988; IPCC, 1997) melyek a nap sugárzás spektrális eloszlásának változását is figyelembe veszik, terméscsökkenéssel számolnak. Az UV-B sugárzás mennyiségének várható növekedése miatt indokoltnak tartottuk elemezni a szőlőlevél fotoszintézisének UV-B érzékenységét, valamint azt megvizsgálni, hogy a ma termesztett legfontosabb szőlőfajták érzékenysége között milyen különbség van.

Eredményeink szerint az emelt UV-B sugárzásnak kitett szőlőfajták fotoszintézise különböző érzékenységet mutatott (Bálo et al. 1998; Schultz et al. 1998). A nettó fotoszintézis csökkenésén belül a fotoszintetikus elektrontranszport is károsodást szenvedett, mely elsősorban a II. fotoszisztéma D1 proteinjének degradációjában volt megfigyelhető. A levelek flavonoid tartalma szintén fajtafüggően változott UV-B hatására, jelezve azt, hogy az egyes fajtáknak különböző adaptációs mechanizmusuk lehet a stresszhatás kivédésében.

Bálo, B., Hideg, É., Váradi, Gy., Vass, I. (1998): Damage on grapevine leaf photosynthesis by UV-B (280-320 nm) radiation in two cultivars of Vitis Vinifera. In: Photosynthesis: Mechanisms and Effects. ed.: Garab, Gy.: Kluwer Academic Publishers, pp. 2389-2392.

 

IPCC Special Report (1997): The Regional Impact of Climate Change: An assessment of vulnerability. ed.: Watson, R.T., Zinyovera, M.C, Moss, R.H., Dokken, D.J., ISBN 92-9169-110-0, p.27.

 

Madronich, S., McKenzie, R.L., Björn, L.O. and Caldwell, M.M. (1988): Changes in biologically active ultraviolet radiation reaching the Earth’s surface. In: ’Environmental effects of ozone depletion: 1998 Assessment’, United Nations Environmental Program. eds.: van der Leun, J.C., Tang, X., Tevini, M. (UNEP P.O.Box 350552, Nairobi, Kenya), 205 pp.

 

Schultz, H.R., Löhnertz, O., Bettner, W., Bálo, B., Linsenmeier, A., Jänisch, A., Müller, M., Gaubatz, B. and Váradi, Gy. (1998): Evidence that grape composition is affected by current level of UV-B radiation. Vitis 37, 191-192.