Hazai fátlan növénytársulások állomány térléptékű fotoszintézise, C-mérlege és kapcsolata a földi szén-körforgással néhány hazai fátlan növénytársulás példáján

 

Tuba Z., Czóbel Sz., Balogh J., Fóti Sz., Juhász A:, Benkő Zs., Nagy J., Nagy Z.,

Lakner G.

 

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytani és Növényélettani Tanszék, Gödöllő

H-2103, Gödöllő, Páter K. u. 1.

 

Email: tuba@fau.gau.hu

 

 

Az évelő Salvio-Festucetum rupicolae löszpusztagyep és a Festucetum vaginatae danubiale 3-3 típusában vizsgáltuk az állományfiziológiai folyamatok napi és szezonális menetét és variabilitását, továbbá azoknak a limitáló abiotikus környezeti tényezőtől és a cönológiai viszonyoktól való függését. 0,6 m átmérőjű, az állományok CO2 gáz- és H2O gőzcsere mérésére alkalmas, saját fejlesztésű hordozható kamrával mértük a 0,2826 m2 alapterületű állományfoltok nettó CO2 asszimiláció és transzspiráció intenzitását, fotoszintézisük vízhasznosítási efficienciáját, sok száz állományfoltban. Valamennyi méréssel párhuzamosan rögzítettük a releváns környezeti tényezők értékeit, a mért állományfoltok LAI-ját és részletes cönológiai viszonyait. Külön célunk volt az áttelelő homokpusztagyep hideg időszak alatti napi szén-mérlegének vizsgálata. Eredményeink segítségével kísérletet teszünk a ténylegesen állományléptékű állományfiziológiai működéssel kapcsolatos néhány megállapításra. Ugyancsak elemezzük a vizsgált jellegű társulások földi szén-körforgással való esetleges kapcsolatait.