4. Fotoszintetikus antenna rendszerek

A fotoszintézis első lépése a fény elnyelése, ami fehérjékhez kötött pigment molekulák révén történik. A pigmentekben bekövetkező fényelnyelés a molekulát gerjesztett állapotba hozza ( ez a fotoszintetikus pigmenteknél az 1. vagy 2. szingulett gerjesztett állapot).

image001

4.1. ábra. A pigmentek gerjesztett állapotának kialakulása

A gerjesztett állapot energiája kisugárzódhat fény (fluoreszcencia) vagy hő formájában, melyek a fotoszintézis szempontjából veszteséget jelenthet. Átadódhat szomszédos általában alacsonyabb gerjesztési energiájú pigment molekuláknak, aminek igen nagy szerepe van a gerjesztési energiának a reakciócentrumhoz való továbbításában. Illetve, a gerjesztett állapotban lejátszódhat a töltésszétválást eredményező fotokémiai reakció. A fotoszintetikus szervezetek legjellemzőbb pigmentjei a klorofillok, amelyek a kék ill. vörös tartományban nyelnek el.

image002

4.2. ábra. A klorofill-a és klorofill-b szerkezete

A fejezet letöltése PDF formátumban