8. Az ATP-áz

A sejtmebránok, közöttük a tilakoid membrán, két oldala között kialakuló proton grádiens elektrokémiai energiáját az ATP-áz protein komplexe alakítja kémiai szabadenergiává. Ezen enzim katalizálja azt a foszforilációs reakciót amelynek során az ADP egy inorganikus foszfát (Pi) felvételével ATP-vé alakul. A reakció energia szükségletét (32 kJ/mol) az ATP-áz enzimen keresztül végbemenő proton transzfer szolgáltatja. Egy ATP molekula szintéziséhez három proton transzlokációja szükséges.

image001

8.1. ábra. Az ATP szintézis folyamatának sémája, amely szerint az ATP-áz működésének hajtóereje a transzmembrán proton gradiens.

A fejezet letöltése PDF formátumban