6. A citokróm b6f komplex

A két fotokémiai rendszer közötti elektrontranszportot a citokróm b6f komplex közvetíti. Funkciója a kétszeresen redukált plasztokinon PQH2 oxidációja és az elektronok továbbítása a plasztocianin közvetítésével a PSI felé. Ezen elelktrontranszport folyamat során a cit b6f complex protont pumpál a sztrómából a tilakoid lumenbe és így fontos szerepet játszik a membrán két oldala között fény hatására kialkuló proton gradiens létrehozásában. A komplexnek három, redox funkcióval rendelkező alegysége van: a citokróm-b6, ami egy alacsony és magas potenciálú hem csoportot (bL és bH ) tartalmaz; a citokróm-f, ami egy hem csoportot csoportot tartalmaz; továbbá egy vas-kén protein, aminek redox-aktív eleme egy Fe2S2 centrum. Az izolált komplex dimer szerveződést mutat, amelynek teljes molekulatömege kb. 210 kDa. A dimer forma aktivitása kb. 5-6-szor nagyobb mint a monomer formáé, ami arra utal, hogy a tilakoid membránban található aktív komplex is dimer. A b6f komplex érdekes tulajdonsága, hogy egy szorosan kötődő klorofill-a molekulát tartalmaz, amelynek szerepe egyenlőre nem ismert.

image001

6.1. ábra. A citokróm b6f komplex protein szerkezetének és elektron/proton transzportjának sémája Barber és mtsai nyomán

A fejezet letöltése PDF formátumban