3. A fotoszintetikus elektrontranszport

A fotoszintézis fényreakciói a tilakoid membránba ágyazódott komplexekben játszódnak le. Ennek során a víz fényindukált elbontásából oxigén szabadul fel és NADPH képződik. Az elektrontranszporthoz csatlakozó, a tilkoid lumen felé irányuló proton transzlokáció eredményeként a tilakoid membrán két oldala között proton gradiens alakul ki, ami az ATP szintézis hajtóereje. A fényreakciók során keletkezett NADPH és ATP a széndioxid fixálás folyamatában hasznosul és szénhidrát képződést eredményez. A fotoszintézis ezen fényfüggetlen reakcióit a sztrómában található enzimek katalizálják.

image001

3.1. ábra. A fotoszintézis fényindukált és fényfüggetlen reakciói.

A fejezet letöltése PDF formátumban