2. A fotoszintetikus apparátus morfológiája

A fotoszintetikus apparátus alapvető struktúrális egysége a tilakoid. Ezek önmagukba záródó membránok, melyeknek belső tere az ún. lumen.
A sejtmagot nem tartalmazó, prokarióta szervezetekben (pl. cianobaktériumok) a tilakoidok nem határolódnak el a sejt többi részétől. A sejtmagot tartalmazó, eukarióta, szervezetekben (pl. zöld növények) a tilakoidok egy különálló sejtszervben, az ún. kloroplasztiszban találhatók.

2.1. ábra. A növényi sejt szerkezete és sejtszervei.

A fejezet letöltése PDF formátumban