7. Az első fotokémiai rendszer

Az oxigéntermelő fotoszintetikus szervezetekben két fotokémiai rendszer működik. Mint láttuk a második fotokémiai rendszer funkciója a víz fényindukált elbontása. Az ezen folyamatból származó elektronok mobilis plasztokinon molekulák közvetítésével, a citokróm b6f komplexen keresztül jutnak az első fotokémiai rendszerhez (PSI). A PSI alapvető funkciója a Calvin ciklusban hasznosuló NADPH termelése, ami PSI lineáris elektrontranszportjának eredménye. Emellett a PSI körül lejátszódhat ciklikus elektrontranszport is, amelynek során protonok pumpálódnak a sztrómából a tilakoid lumenbe. Az így kialakult H+ grádiens ATP szintézisben hasznosul.

image001 image002

7.1. ábra. A PSI szerepe a lineáris (lent) és ciklikus (fent) elektrontranszportban

A fejezet letöltése PDF formátumban