Biofizikai mérőmódszerek alkalmazása a fotoszintézis kutatásban

Tartalomjegyzék:

  1. Oxigén polarográfia
  2. Termolumineszcencia
  3. Klorofill fluoreszcencia
  4. Abszorpciós spektroszkópia
  5. Infravörös spektroszkópia
  6. ESR spektroszkópia
  7. Lineáris és cirkuláris dikroizmus