MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET
Növényi Sejtbiológiai és Élettani Osztály
E-mail: edarko@mail.mgki.hu
Tel: + 36-22-569500
Fax:+ 36-22-460213